Úvodní stránka » Profil Společnosti

Profil Společnosti


 

V průběhu roku 2005 bylo ve firmě ZISTAV s.r.o. zahájeno zavádění systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 2001. Po úspěšném absolvování předcertifikačního auditu byl dne 28. a 29. července 2005 proveden firmou DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION B.V. certifikační audit, kterým byla provedena prověrka dokumentace systému jakosti, funkčnosti a účinnosti zavedeného SŘJ v rozsahu požadavků modelu systému jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001: 2001.

Na základě výsledků provedeného auditu rozhodl DNV Certification B.V. udělit Certifikát systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 - Provádění staveb, poskytování stavebně-montážních a udržovacích prací.

Dne 11.9.2009 byla ve firmě Zistav s.r.o. obhájena certifikace systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000. Certifikační audit provedla firma 3EC Internetional, s.r.o.

V průběhu roku 2009 bylo ve firmě Zistav s.r.o. zahájeno zavádění systému managementu environmentální politiky ČSN EN ISO 14001:2004 a dne 11.9.2009 byl ve firmě Zistav s.r.o. po obhájení certifikace vystaven příslušný certifikát. Certifikační audit provedla firma 3EC Internetional, s.r.o.

 

Environmentální politika

Organizace Zistav s.r.o. se od 1.7.2009 zavazuje k trvalému zlepšování a prevenci znečišťování všech složek životního prostředí, na které působí svými stavebními činnostmi, souvisejícími pracemi vč.dopravy a použitými stavebními materiály, hmotami aj. komponenty.

Vedení organizace si uvědomuje tyto vlivy svých činností i činností smluvních dodavatelů a možný vliv svých produktů na životní prostředí a proto pojímá problematiku environmentálního řízení jako nedílnou součást celkového systému řízení společnosti, spolu se systémem řízení jakosti a dalšími prvky řízení.

Dle závěrů prvotního přezkoumání stávajícího environmentálního profilu organizace a na základě výsledků porovnání skutečnosti s požadavky normy EN ISO 14001:2004 se bude vedení organizace zaměřovat na neustálé, účelné a efektivní zlepšování stavebních a souvisejících činností s vizí systematické ochrany složek životního prostředí a předcházení jeho znečišťování.Mapa webu • Úvodní stránka • Nabídka služeb • Profil společnosti • Reference • Certifikáty • Kontakt


Kontakt

Zistav s.r.o.
U Hřiště 301/14
360 17 Karlovy Vary
353 549 728
26316803
DIČ CZ26316803